Projekty‎ > ‎Budoucí výstavba‎ > ‎

Zastavovací podmínky

Studie zastavovacích podmínek, zkráceně Zastavovací podmínky, je dokument, který specifikuje, za jakých podmínek bude možné v budoucnosti stavět na území osady Lahovská. Jeho zpracování si před rokem 2007 objednal úřad MČ Velká Chuchle u Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRHMP).

V srpnu 2007 vznikla první verze těchto zastavovacích podmínek, která byla připomínkována orgány státní správy (např. Úřadem MČ Velká Chuchle, MČ Radotín včetně dotčených odborů dopravy, životního prostředí, atd.). Další připomínky předali občané.

Všechny tyto připomínky měly být ÚRHMP zpracovány do druhé verze. V březnu 2010 (3 roky po vzniku první verze zastavovacích podmínek) oznámil ÚRHMP na úřad MČ Velká Chuchle, že druhou verzi dělat nebude. Údajně nelze najít rozumné kompromisní řešení mezi požadavky lidí, odborů a platnými zákony a vyhláškami. Více informací včetně originálů naleznete v aktualitě z 18.3.2010.
Comments