Projekty‎ > ‎

Budoucí výstavba

Popis současného stavu

Z důvodu různých vyhlášek hl.m. Prahy a především OTP (Obecně technických požadavcích na výstavbu pro Prahu z roku 1999) ani nových nedávno zrušených Pražských stavebních předpisů z roku 2014 nesplňuje žádný pozemek v osadě podmínky pro výstavbu nových rodinných domků, ačkoliv územní plán s výstavbou počítá. Mimo jiné je zde problém v absenci veřejné kanalizace (v Praze nelze povolovat rodinné domky s žumpou, septikem nebo biologickou čističkou) a nedostatečné dopravní infrastruktuře. Bohužel není znám konečný seznam podmínek, které je nutné splnit. Odpověď na to měla dát Studie zastavovacích podmínek, kterou však zpracovatel (ÚRHMP) nedokončil.

V roce 2011 nechala společnost iStar, která mj. organizovala výstavbu ulice Na Hvězdárně, zpracovat projekt vybudování inženýrských sítí přibližně na polovině území osady. Tento projekt nazvala jako Etapu 13. Informace naleznete na samostatné stránce a v aktualitách.

Podle obecných informací ze stavebního odboru v Radotíně lze oficiálně povolit na stávajících nemovitostech pouze udržovací práce. Konkrétní možnosti současné výstavby jsou popsané v samostatném dokumentu Výstavba v otázkách a odpovědích.

Návrh dalšího postupu

  • detailně zmapovat, co je za současných podmínek možné "udržovat" a budovat
  • identifikovat konkrétní překážky pro výstavbu
  • obnovení prací zastavovacích podmínek nebo vytvoření úrbanistické studie
  • hledání kompromisů mezi požadavky obyvatel a vyhláškami
  • zprostředkování komunikace mezi majiteli pozemků a státní správou