Projekty

Tato část internetových stránek je určena projektům, které jsou realizovány v koordinaci se sdružením. Smyslem sdružení je především sdružit lidi a aktivity, které mají pozitivně ovlivnit budoucnost osady.

Projekt    Popis

Budoucí výstavba

Cílem projektu je zmapovat situaci ohledně možnosti budoucí legální výstavby rodinných domů a hledat cesty, jak to co nejdříve umožnit.

Za projekt odpovídá: Karel Staněk

Pojmenování ulic

Shromáždění návrhu a podání žádosti na vytvoření oficiálních názvů ulic a případně použití orientačních čísel pro lepší dohledatelnost jednotlivých parcel v mapách.

Za projekt odpovídá: Jiří Barcal

Údržba a pořádek

Systematické úsilí o údržbu pořádku v osadě díky spolupráci majitelů pozemků v osadě a úřadu městské částí Velká Chuchle.

Za projekt odpovídá: Iva Rylichová


Další náměty a otázky k řešení

Seznam dalších témat k řešení - pokud budete mít zájem, můžete si vybrané téma vzít na starost a zasadit se o jeho realizaci.

Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte 

Archiv dokumentů související s jednotlivými projekty