O sdružení‎ > ‎Valné hromady‎ > ‎

Zápis ze zakládající valné hromady občanského sdružení Osada Lahovská ze dne 1.4.2010

přidáno: 2. 4. 2010 0:26, autor: Jiri Barcal   [ Aktualizováno 28. 4. 2010 2:46 uživatelem Patrik Steciv ]
Přítomni: Jiří Barcal, Alen Petrásek, Patrik Steciv, Iva Rylichová, Karel Staněk
Místo: Fričova 13, Praha 2
Čas: 1.4.2010 18:30

Valnou hromadu svolal Jiří Barcal e-mailem na adresu Fričova 13, Praha 2. V místě a čas konání valné hromady se sešli všichni členové přípravného výboru. Ti se podle stanov stávají registrací sdružení Ministerstvem vnitra členy občanského sdružení. Vzhledem k tomu, že se této valné hromady účastní 100% členské základny, je valná hromada (dále jen VH) usnášeníschopná.

1. Jarní úklid

ÚMČ paní Rylichové 31.3. nabídl, že 10.4. v 6:30 hod. přistaví kontejner na směsný odpad, který bude odvezen stejný den v 8:30. Návrh je uspořádat úklid dvě soboty: 3. dubna na 8:00 svolat lidi z osady, kteří by shromáždili odpad na parkoviště na ulici Na Hvězdárně, následující sobotu 10. dubna by se od 6:30 do 8:30 tento odpad naložil do kontejneru. Pozvánku k úklidu rozešleme e-mailem s informací o vznikajícím sdružení.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

2. Jmenování předsedy a místopředsedů

Na společný návrh byl předsedou jmenován Jiří Barcal, jediným místopředsedou Patrik Steciv. Tyto osoby se zároveň stávají členy výkonného výboru a statutárními orgány sdružení.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

3. Bankovní účet sdružení a dispoziční práva k tomuto bankovnímu účtu

Valná hromada rozhodla o založení transparentního účtu u Raiffesenbank a.s. V souladu se stanovami má k tomuto bankovnímu účtu sdružení dispoziční právo předseda a místopředsedové.

Valná hromada rozhodla, že pro výběr hotovosti a převod částky z bankovního účtu do výše 49 999 Kč se autorizuje jedním statutárním zástupcem sdružení, pro transakce od 50 000 Kč výše je k provedení výběru hotovosti nebo platby nutná autorizace minimálně dvěma statutárními zástupci.

Pro účely založení účtu bude vedle tohoto zápisu VH vytvořeno usnesení, které jednotliví členové přípravného výboru podepíší úředně ověřeným podpisem.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

4. Určení dalších odpovědností

Valná hromada se dohodla na rozdělení následujících odpovědností:

  • Iva Rylichová: vedení účetnictví a pokladny

  • Patrik Steciv: vedení archivu sdružení, registrace členů a evidence kontaktních údajů na členy sdružení

  • Alen Petrásek: správa internetových stránek sdružení

Za jednotlivé projekty jsou odpovědní tito lidé:

  • Karel Staněk: projekt „Budoucí výstavba“

  • Iva Rylichová: projekt „Pořádek a úklid“

  • Jiří Barcal: projekt „Pojmenování ulic“

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

5. Zřízení datové schránky

VH se rozhodla, že sdružení požádá o zřízení datové schránky. Podrobnosti zjistí Jiří Barcal.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

6. Dopisy s oslovením majitelů pozemků v osadě

VH odsouhlasila konečné znění dopisu a rozhodla o jeho rozeslání. Pan Steciv připraví nákres s místem konání. Jiří Barcal potvrdí termín konání a provede rezervaci. Dopis bude rozeslán v následujícím týdnu.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

7. Razítko sdružení

VH se rozhodla zřídit jedno razítko s adresou a IČ sdružení. Razítko zařídí paní Rylichová.

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno


8. příprava na valnou hromadu

VH se shodla, že pro první valnou hromadu se připraví:

  • Jiří Barcal: prezentace představení sdružení, jeho fungování, projekt „Pojmenování ulic“

  • Karel Staněk: prezentace projektu „Budoucí výstavba“

  • Iva Rylichová: prezentace projektu „Pořádek a úklid“

  • Patrik Steciv: formulář přihlášky do sdružení

Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů se zdrželo

Výsledek: schváleno

V Praze dne 1.4.2010

Ċ
Jiri Barcal,
2. 4. 2010 2:30
Comments