O sdružení‎ > ‎Valné hromady‎ > ‎

Výsledky hlasování z valné hromady z 9.11.2011

přidáno: 15. 1. 2012 12:39, autor: Jiri Barcal
V průběhu valné hromady se hlasovalo o následujících čtyřech otázkách: 
  1. Souhlasíte se záměrem Ropid, aby autobus spojující Lahovskou a Radotín projížděl skrz osadu? 
  2. Souhlasíte s návrhem sdružení, aby autobus spojující Lahovskou a Radotín projížděl smyčkou přes chuchleské a radotínské nádraží tak, aby skrz osadu neprojížděl? 
  3. Souhlasíte se stávajícím složením výkonného výboru (Jiří Barcal, Alen Petrásek, Karel Staněk, Patrik Steciv a Iva Rylichová), kteří rozhodují o finančních prostředcích sdružení a kteří volí předsedu a místopředsedu, jež mají právo jednat jménem sdružení? 
  4. Souhlasíte s povinností členů zaplatit příspěvky na rok 2011 ve výši 200 Kč splatných do 31.12.2011?

V rámci valné hromady a následně elektronicky hlasovali majitelé disponující 44 hlasy z celkého počtu 82 hlasů. Pro platnost bylo nutné, aby hlasovala minimálně polovina, tj. 41. 

Z hlasování vyplynulo, že většina hlasovalo proti otázce 1 (10 pro, 26 proti, 8 se zdrželo) a pro otázky 2 (26 pro, 6 proti, 12 se zdrželo), 3 (38 pro, 0 proti, 6 se zdrželo), 4 (37 pro, 0 proti, 7 se zdrželo). Podrobnější výsledky jsou uloženy v sekci dostupné pouze pro členy.

ą
Jiri Barcal,
15. 1. 2012 12:39
Comments