O sdružení‎ > ‎Valné hromady‎ > ‎

Hlasování z valné hromady z 23.4.2010

přidáno: 23. 6. 2010 12:43, autor: Jiri Barcal
Na setkání na valné hromadě dne 23.4.2010 přítomní obdrželi formuláře pro přihlášení do sdružení. Na druhé straně bylo hlasování o 3 otázkách. Do 23.6.2010 se postupně sešlo 34 formulářů a na všech byl vyjádřen souhlas.

Pro přehled uvádím znění otázek:
 1. Projekt „Budoucí výstavba“

  Souhlasíte s tím, aby sdružení podnikalo kroky představené na valné hromadě panem Staňkem, které směřují k odblokování stavební uzávěry na území osady Lahovská? Cílem je umožnit majitelům pozemků v osadě legální stavební úpravy stávajících chat a zahradních domků a výstavby nových rodinných domků.

 2. Projekt „Pojmenování ulic“
  Souhlasíte s tím, aby sdružení podalo žádost o přidělení nových názvů ulic v celé osadě. Projekt byl představen panem Barcalem?

 3. Projekt „Údržba a pořádek“
  Souhlasíte s tím, aby sdružení realizovalo tento projekt směřující k zlepšení životního prostředí v osadě způsobem, prezentovaným paní Rylichovou?

V poznámkách hlasující uvedli následující připomínky:

 • sdružení by mělo prosadit, aby v osadě bylo instalováno dopravní značení omezující rychlost 
 • vyzvat majitele pozemku k odstranovani křovin, kamenů apod. okolo jejich parcel
 • sdružení by mělo usilovat o to, aby MHD vedla alespoň na okraj osady
 • váha hlasů při hlasování na valných hromadách by měla být striktně určena plochou vlastněných pozemků včetně zastavěné plochy
 • návrh nového jména ulice u pozemku 969/40: Nad Prahou
 • jméno ulice Lipová u pozemku 965/1 ponechat (pozn. Jiřího Barcala: toto jméno je již v Praze jednou použito a nelze jej použít znovu)
 • přejmenovat ulici Lahovská na "Na Lahovské"
Dodatečně se omlouvám za zdržení při vyhodnocení dotazníků.


Comments