O Lahovské‎ > ‎

Chuchelské etické desatero

Morální zásady uživatele pozemku v Lahovské, které navazují na dříve platná pravidla, která určoval místní zahrádkářský svaz a která se za poslední léta z paměti lidí poněkud vytratila.

1. Ohleduplnost: bez ohledu na další body nedělám to, co by mě samotnému vadilo.

2. Každý pozemek někomu patří: respektuji právo majitele, i když se o svůj pozemek nestará. Proto tam neparkuji a neodkládám na něj (bio)odpad bez jeho vědomého souhlasu.

3. Svůj odpad si likviduji sám: Na svůj odpad (vč. bioodpadu a psích exkrementů) si pořídím kompost, vlastní popelnici nebo jej odvážím domů, příp. do sběrného dvora. Likvidace černých skládek je drahá záležitost, která odčerpává peníze z rozpočtu naší městské části, jež by mohly být využity mnohem účelněji.

4. Mé okolí je vizitka: jsem zodpovědný nejen za vzhled své zahrady, ale i jejího okolí, a to nejen z důvodu estetického, ale i z důvodu bezpečnosti dopravy.

5. Odpovědnost za své dodavatele: cítím se před svým okolím primárně zodpovědný za případné škody (např. znečištěná nebo poškozená silnice nebo plot, jiné znečištění např. ropnými produkty) způsobené osobou nebo firmou, kterou jsem si objednal. Nikdo jiný nemá lepší příležitost přímého původce škody donutit k nápravě.

6. Respektuji právo ostatních na klid: omezuji činnost obtěžující okolí hlukem (řezání, sekání, stavební činnosti, opravy aut aj.) na časy od 8-20h ve všední dny a od 10-20 v sobotu a dny státních svátků. Mám-li dobrý důvod působit hluk i mimo tyto časy (včetně nedělí), uvědomuji si, že to činím na úkor pohody svých sousedů a učiním vše, abych vůči nim projevil maximální pokoru.

7. Dopřávám sousedům klidný spánek: respektuji noční klid po 22h, protože chápu, že ti, kteří se neúčastní noční zábavy na mém pozemku, mají právo se vyspat.

8. Neobtěžuji své okolí i jinak: činnosti, které by mohly obtěžovat sousedy (např. hluk, zápach, kouř, prach) se snažím dělat v okamžiku, kdy nejsou sousedé přítomni.

9. Ohleduplná výstavba: plánuji-li stavět na svém pozemku, předem svůj záměr projednám se svými sousedy i bez ohledu na to, co nařizuje zákon a státní správa. Jejich (nejlépe písemný) souhlas pomůže předejít případným budoucím nedorozuměním.

10. Dobré sousedské vztahy je nejlepší ochrana před zloději: jsem všímavý k tomu, co se u sousedů v době jejich nepřítomnosti děje a případně je nebo policii ihned upozorním. Sám budu také rád, když mi sousedé pomohou ochránit můj majetek.

Comments