O Lahovské

Osada Lahovská je chatařská osada, která leží na kopci nad Velkou Chuchlí a sousedí těsně s městskou částí Radotín. Původně sady a louky (údajně bývalé klášterní sady) byly postupně rozprodávány od 50. let minulého století na zahrady nejprve o velikostech kolem 1000 m2, později o velikostech kolem 400m2. Na nich potom noví vlastníci postavili převážně zděné víkendové domky. Později v 80. letech byly rozprodány i dvě zbývající proluky (jedna z nich je dodnes nazývána "Štičkův sad"), které byly rozparcelovány po cca 200m2 a byly zde vystavěny malé zahradní domky.

V 80. letech byl bývalým státním podnikem Českou pojišťovnou rozparcelován ohromný sad na východním svahu kopce, na němž osada leží. Tento sad byl nazýván "Na terénech", "Na skalce", "U trianglu" nebo "Třešňovka". Nyní je tato ohromná a samostatná zahrádkářská osada stále nazývána Třešňovka. Tato zahrádkářská oblast není chápána jako součást osady Lahovská.

I když v roce 2010 je většina zahrad obývána pouze o víkendech a prázdninách, roste stále větší počet lidí, kteří zde přebývají celoročně. Podle zjišťování z prosince 2010 je v osadě přes 40 objektů obývaných celoročně. Část z nich obývá rodinné domy, které byly vybudovány na základě získaného stavebního povolení z roku 2000, zbývající část obývá víkendové domy více či méně připůsobené pro celoroční bydlení. Tito i další, kteří by rádi jejich řady rozšířili, již dlouhodobě usilují o zlepšení podmínek pro bydlení a uvolnění stavební uzávěry na toto území. I to byl důvod, proč v roce 2010 vzniklo občanské sdružení Osada Lahovská, které chce k tomuto přispět.

Důležité odkazy

Něco z historie

Rádi bychom na tomto místě napsali více přesnějších informací z historie osady Lahovská a území, na kterém vznikla. Pokud nějaké takové informace a případně také nějaké fotografie máte, dejte prosím vědět Jiřímu Barcalovi.