Aktuality‎ > ‎

Postup vydávání povolenek k vjezdu do ulice Na Hvězdárně

přidáno: 24. 3. 2015 14:32, autor: Jiri Barcal

V návaznosti na oznámení z předchozí aktualility o tom, že policie začala aktivně pokutovat průjezdy ulicí Na Hvězdárně, bychom vás chtěli informovat o možnosti si nechat vystavit povolení ke vjezdu do této ulice. Povolení bude vydávat odbor stavební na ÚMČ Velká Chuchle, konkrétně pan Schůrek nebo paní Kratochvílová. Svou žádost o vystavení nové povolenky můžete zaslat e-mailem na stavebni@chuchle.cz a následně vyzvednout na úřadě nebo si o vystavení požádejte v úřední hodiny osobně.

Vystavená povolení budou opravňovat ke vjezdu do ulice Na Hvězdárně pouze ve směru od Velké Chuchle a pouze do oblasti osady Lahovská. Povolení nebudou opravňovat k průjezdu dále na Lochkov a Pražský okruh. Tato část komunikace leží na katastrálním území Lochkova a navíc je zatím dočasně vyhrazena pouze pro staveništní dopravu projektu Vily Chuchle. Povolení bude vystaveno těm, kteří mají jediný možný přístup ke svým pozemkům přes ulici Na Hvězdárně, na jejímž začátku u křižovatky s ulicí Nad Chuchlí je značka zákazu vjezdu.

Budete-li adresovat svou žádost e-mailem, zašlete RZ vozidla nebo vozidel, na která budete o vjezd žádat.

Comments