Aktuality‎ > ‎

Aktuální informace k metropolitnímu (územnímu) plánu

přidáno: 29. 6. 2015 23:36, autor: Jiří Barcal
Na náš dotaz ohledně vztahu aktuálně diskutovanému Metropolitnímu plánu jsme obdrželi následující odpověď:

Vážený pane inženýre,
 
reaguji na Váš dopis i informace v něm obsažené. Zahrádkové osady a lokality zahrádek jsou velkým tématem v Praze a zpracovatelé Metropolitního plánu přistupují k řešení jednotlivých lokalit vždy individuálně.
Metropolitní plán je nyní ve fázi, kdy má schválené Zadání (přístupné přes stránky MHMP, www.praha.eu) a zpracováváme návrh, protože fáze konceptu byla ze Stavebního zákona (183/2006 Sb. v platném znění) novelou z roku 20122 vypuštěna.
Kancelář metropolitního plánu (KMP) informovala veřejnost i městské části o východiscích, metodě i přístupu k plánování Prahy; materiály jsou dostupné na www.iprpraha.cz/metropolitniplan a v letošním roce KMP konzultovala veřejný zájem s jednotlivými městskými částmi, kde i téma řešení zahrádkových osad bylo probíráno.
Zpracování i projednání Metropolitního plánu se řídí Stavebním zákonem. Vaše připomínky můžete uplatnit v průběhu jeho projednávání, jehož začátek je plánován na příští rok.
 
S pozdravem
 
Jaromír Hainc
 
 
IPR Praha
——————— Ing. arch. Jaromír Hainc
zástupce vedoucího kanceláře
     
——————— Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Kancelář metropolitního plánu         
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, CZ 
[budova B-206]
 
———————  hainc@ipr.praha.eu
T) +420 23600 4643
M) +420 723 840 284
 
———————  www.iprpraha.cz
Comments