Oficiální stránky osady Lahovská. 
 

Nejnovější zprávy

 • Oznámení o odchytu koček 20-21.5.2019 V nočních hodinách mezi 21:00 a 02:00 bude probíhat v ulici Polákova odchyt koček za účelem jejich kastrace. Uskuteční se tak v rámci programu magistrátu na omezení množení polodivoce množících se koček. Po kastraci budou kočky vráceny.
  Přidáno v 18. 4. 2019 5:39, autor: Jiří Barcal
 • Oznámení o odchytu koček 14.-15.4.2018 Vážení obyvatelé,dne 14.4.-15.4.2018 proběhne v okolí osady Lahovská odchyt potulných koček, u kterých bude provedena kastrace a následně budou navráceny zpět.Žádáme tímto obyvatele osady Lahovská, aby od 9.4.2018 zanechali krmení. Důvodem je zvýšení úspěšnosti odchytu.
  Přidáno v 28. 3. 2018 1:01, autor: Jiří Barcal
 • Ukliďme Česko a osadu Lahovskou - místo srazu V sobotu 16. dubna můžete i vy pomoci uklidit okolí svých zahrad a vznikající černé skládky v osadě Lahovské. Sraz je v 9h na křižovatce Na Lahovské a Nad Chuchlí (u zrcadla). S sebou si prosím vemte pracovní oblečení. Hodit se může i kolečko, hrábě, lopata, pila.  Akci přislíbil podporu ÚMČ Velká Chuchle, který přistaví malé kontejnery na odpad. Další podporu máme od spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, kteří již pátým rokem organizují akci Ukliďme Česko. Ti slíbili dodat pytle a pracovní rukavice. V tentýž den budou po Chuchli projíždět chuchelští dobrovolní hasiči a odvážet železný šrot. Z utržených peněz bude tradičně financován dětský den na začátku června v Chuchleském háji. Více také oficiální stránky akce na webu ...
  Přidáno v 3. 4. 2016 12:57, autor: Jiri Barcal
 • Jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko Na sobotu 16. dubna je naplánována celostátní akce "Ukliďme Česko". Pro naši osadu Lahovskou jsme založili dobrovolnickou akci, která má sraz 16.4.2016 v 9:00. Další informace včetně zajištění odvozu odpadu budeme teprve domlouvat. Již nyní se však můžete přihlásit jako dobrovolník.Předem děkujeme, že vám není lhostejné, jak vypadá vaše okolí.
  Přidáno v 28. 2. 2016 8:56, autor: Jiri Barcal
 • Plynová elektrárna kousek od nás? Náhodou jsem objevil informaci, že společnost PREdistribuce údajně plánuje vybudování plynové elektrárny na rozhraní MČ Lochkov a Slivenec, jen pár set metrů od osady Lahovské (viz obrázek). Měla by být údajně jednou ze tří paroplynových elektráren, které v případě výpadku nebo přetížení sítě budou zásobovat Prahu elektřinou. Je pravda, že již delší dobu se plánuje vybudování rozvodné trafostanice v místě označeném šipkou, jejíž stavba se zdá být již na spadnutí. Toto je však informace nová. V září 2015 se na zastupitelstvech v Lochkově a ve Slivenci tato záležitost byla zmíněna. Víc informací zatím k dispozici nemáme a tak prosím i tuto informaci berte jako neověřenou. Zjistíte-li nějaké další ověřené informace, které by měly být na tomto místě publikovány, pošlete ...
  Přidáno v 15. 11. 2015 10:10, autor: Jiri Barcal
 • Informace o záměru výstavby komunikací a inž. sítí Dlouho připravovaný záměr vybudovat v osadě Lahovské nové komunikace začíná získávat konkrétní obrysy. Rádi bychom vás v tomto článku seznámili s aktuální podobou tohoto záměru. Prvně je nutné zdůraznit, že se aktuální záměr týká pouze komunikací Na Hvězdárně, části ulice Na Lahovské (část od trafostanice směrem k Chuchli) a větší části ulice Nad Chuchlí. Lze předpokládat, že zdárný průběh realizace této části dá zelenou i dokončení ulice Na Lahovské a dalších komunikací ve zbytku území. Dopravní řešeníŠipkami je naznačen směr plánovaných jednosměrekKomunikace Na Hvězdárně v části procházející osadou a Na Lahovské jsou navrženy 4 m široké komunikace doplněné o jednostranný chodník o šíři 2m. Celková šíře prostoru mezi ploty je tedy minimálně 6,5m. Ulice Na Hvězdárně bude ...
  Přidáno v 23. 8. 2015 12:57, autor: Jiří Barcal
 • Aktuální informace k metropolitnímu (územnímu) plánu Na náš dotaz ohledně vztahu aktuálně diskutovanému Metropolitnímu plánu jsme obdrželi následující odpověď:Vážený pane inženýre, reaguji na Váš dopis i informace v něm obsažené. Zahrádkové osady a lokality zahrádek jsou velkým tématem v Praze a zpracovatelé Metropolitního plánu přistupují k řešení jednotlivých lokalit vždy individuálně.Metropolitní plán je nyní ve fázi, kdy má schválené Zadání (přístupné přes stránky MHMP, www.praha.eu) a zpracováváme návrh, protože fáze konceptu byla ze Stavebního zákona (183/2006 Sb. v platném znění) novelou z roku 20122 vypuštěna.Kancelář metropolitního plánu (KMP) informovala veřejnost i městské části o východiscích, metodě i přístupu k plánování Prahy; materiály jsou dostupné na www.iprpraha.cz/metropolitniplan a v letošním roce KMP konzultovala veřejný zájem s jednotlivými městskými ...
  Přidáno v 29. 6. 2015 23:36, autor: Jiří Barcal
 • Ukliďme osadu Lahovskou Dovolil bych si Vás oslovit s informací, že nyní můžete přispět k čistějšímu prostředí v osadě Lahovské. Máte-li chuť o víkendu 18.-19.4 uklidit ve své ulici, okolí, kolem autobusové zastávky a jiném veřejném prostranství, kontaktujte Jiřího Barcala (tel. 737200490, e-mail: jiri.barcal@lahovska.info). Ten , aby vám poskytne z rozpočtu sdružení pytle na odpadky a zajistí jejich svoz pracovníky úřadu ve Velké Chuchli. Netajíme, že jsme se inspirovali akcí Ukliďme Česko (viz www.uklidmecesko.cz).Zároveň bych Vás chtěl informovat, že od pátku 17.4 do neděle 19.4 pořádají chuchelští hasiči sběr železného šrotu, ze kterého se zaplatí dětstký den v Chuchli. Více viz http://www.chuchle.cz/hasiciporadajisbersrotu.html. Hasiči a pracovní četa úřadu ...
  Přidáno v 16. 4. 2015 13:23, autor: Jiri Barcal
 • Postup vydávání povolenek k vjezdu do ulice Na Hvězdárně V návaznosti na oznámení z předchozí aktualility o tom, že policie začala aktivně pokutovat průjezdy ulicí Na Hvězdárně, bychom vás chtěli informovat o možnosti si nechat vystavit povolení ke vjezdu do této ulice. Povolení bude vydávat odbor stavební na ÚMČ Velká Chuchle, konkrétně pan Schůrek nebo paní Kratochvílová. Svou žádost o vystavení nové povolenky můžete zaslat e-mailem na stavebni@chuchle.cz a následně vyzvednout na úřadě nebo si o vystavení požádejte v úřední hodiny osobně.Vystavená povolení budou opravňovat ke vjezdu do ulice Na Hvězdárně pouze ve směru od Velké Chuchle a pouze do oblasti osady Lahovská. Povolení nebudou opravňovat k průjezdu dále na Lochkov a Pražský okruh. Tato část komunikace leží na katastrálním území Lochkova a navíc je ...
  Přidáno v 24. 3. 2015 14:32, autor: Jiri Barcal
 • Povolení k průjezdu ulicí Na Hvězdárně Chtěl bych na tomto místě připomenout, že průjezd ulicí Na Hvězdárně od osady Lahovská až na Pražský okruh není povolen kromě vozidel stavby Vily Chuchle. Dodržování zákazu vjezdu začala kontrolovat Městská policie. Jeden obyvatel mě informoval, že sice vlastní povolenku k průjezdu ulicí Na Hvězdárně do Lochkova, přesto dostal pokutu 200,- Kč. Tvrdí, že při všech předchozích a i při poslední kontrole, která proběhla letos v únoru, povolenka vydaná Finepem (je očíslovaná a přiřazená k SPZ) vyhovovala, ale tentokrát už tomu najednou tak není. Městská policie pouští jen ty, kteří mají povolenku vydanou od Vily Chuchle. 
  Přidáno v 15. 3. 2015 13:32, autor: Jiri Barcal
Zobrazení příspěvků 1 - 10 z 80 Zobrazit více » 
Výstavba v otázkách a odpovědích aneb co lze nyní stavět?
Chuchelské etické desatero
Zásady stavitele

Poděkování

 • Nejen za údržbu ulice Boříkova Díky patří nejen sousedům, kteří se jednu srpnovou neděli ve svém volném čase pustili do úklidu a prořežání větví v úzké ulici Boříkova, ale i dalším, kterým není lhostejný stav ...
  Přidáno v 23. 8. 2015 13:04, autor: Jiří Barcal
 • Za obnovu zkratky Za vykácení a úklid zkratky na autobus patří dík nejen starostovi a městskému úřadu ve Velké Chuchli, ale i panu Formanovi a jeho kolegovi za práci o víkendu a panu ...
  Přidáno v 17. 4. 2014 23:16, autor: Jiri Barcal
 • ÚMČ V.Chuchle a panu Formanovi Úřadu za poskytnutí zahradní techniky a panu Formanovi na nezištnou pomoc v sobotu 22.6.2012 při údržbě zanedbané zeleně v okolí komunikací.     
  Přidáno v 26. 6. 2012 13:35, autor: Jiri Barcal
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 3 Zobrazit více »